VESO-päivät

Tuemme opettajia auttamaan peruskoululaisia oppimaan tulevaisuuden taitoja. Tarjoamme ohjelmoinnin opetukseen perusopetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen tavoitteiden mukaista opetusmateriaalia ja opettajien täydennyskoulutusta. Materiaalimme koostuu pedagogien ja ohjelmoijien yhteistyössä kehittämistä, oppiaineisiin integroituvista, monialaisista käytännön projekteista, jotka on testattu yhdessä opettajien kanssa luokkahuonekontekstissa.

Ikäkaudelle sopiva Scratch-ohjelmointiprojekti 3 h
Miten hyödynnän Scratch-ohjelmointia oppimisen tukena? Monet ovat käyneet Scratch-koulutuksia, mutta sen mahdollisuudet eivät ole vielä täysin avautuneet. Minkälainen ohjelmointiprojekti kannattaa toteuttaa ja miten se kannattaa integroida muuhun opetukseen? Toiminnallinen työpaja sopii ala-asteen opettajille, jotka ovat jo tutustuneet Scratch-ohjelmointiympäristöön.

Robotiikan oppimista tukeva opetus peruskoulussa 3 h
Millaiset robotiikkaprojektit edistävät oppilaan ohjelmoinnin ja robotiikan osaamista? Miten johdattelen robotiikkaan laitteettomasti? Miten voisimme paremmin hyödyntää koululle jo hankittua välineistöä? Asiantuntijaesitys ja toiminnallinen työpaja aloittelijoille, jonka tavoitteena on tukea osallistujia opettamaan robotiikkaa ikäkaudelle ja oppijan lähtötasolle sopivalla tavalla. Sopii sekä ala- että yläasteelle.

Tekoälyä opettajille 3 h
Tekoälystä ja sen vallankumouksesta puhutaan nyt kaikkialla. Toiset odottavat ihmeitä, toiset pelkäävät – useimmat eivät tiedä tarpeeksi muodostaakseen selvää näkemystä. Laaja-alaiseen tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen (L5) kuuluu oleellisena osana ymmärtää mitä tekoäly tarkoittaa ja missä se näkyy arjessa? Mitä opettajan ja oppilaiden tulee tietää tekoälystä? Tässä työpajassa tutustuaan tekoälyyn, koneoppimiseen ja mahdollisuuksiin, päästään itse kokeilemaan tekoälysovelluksia ja pohtimaan tekoälyn merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen. Sopii sekä ala- että yläasteelle.

Toteutamme myös muut aihealueen koulutuskokonaisuudet asiantuntevasti ja tehokkaasti.

Pidämme koulutukset valintasi mukaan verkossa tai lähikoulutuksena.
Toiminnalliset puoli-VESOt alkaen 399 €, hintoihin lisätään alv ja kouluttajamme matkakulut.

Lataa esite tästä

Pyydä yhteydenottoa tästä