Programmering i svenska - hösten 2019

Hurra! Gratis fortbildningar i kodning börjar på svenska!

Välkommen på våra fortbildningar i programmering och robotik! Fortbildningarna är avigftsfria. Vi erbjuder svenskspråkiga fortbildningar i programmering och robotik för lärare, som undervisar i årskurs 1–9. De som deltar får också tillgång till svenskspråkiga digitala…

Robotiikkaa yläkouluun -koulutus alkaa syyskuussa 2019

Vuonna 2019 yhdessä Suomen Rehtorit ry:n kanssa tuotetussa kyselyssä Suomen Koodikoulu selvitti, millaisissa kantimissa ohjelmointi- ja robotiikkaopetus ovat suomalaisissa kouluissa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kouluissa kaivattiin erityisesti täydennyskoulutusta sekä näiden aihealueiden että niihin liittyvän…