Suomen Koodikoulun robotiikan ja tekoälyn oppimateriaaleja kaikkien avoimeen käyttöön

7.3.2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus ja Opetushallitus ovat avanneet Avointen oppimateriaalien edistämiseen liittyvän sivuston osoitteessa aoe.fi. Sivusto edustaa valtakunnallista hanketta, joka tavoitteena on kaikille koulutusasteille suunnattu, avointen oppimateriaalien käyttöä edistävä palvelu.

Palvelun kehitys jatkuu vuonna 2019. Nyt avatulta sivustolta aoe.fi löytyy paitsi tietoa oppimateriaalivarannon kehittämishankkeesta myös maistiaisia opettajien ja oppijoiden käyttöön! Näistä kaksi kokonaisuutta on Suomen Koodikoulun kehittämiä sisältöjä: Johdatus robotiikan opetukseen (2 op) sekä Johdatus tekoälyyn (1 op). Palvelussa on julkaistu myös laadukkaita ohjelmoinnin opetuksen materiaaleja sekä digipedagogiikkaan ja tekijänoikeuksiin liittyviä kokonaisuuksia.

Johdatus robotiikan opetukseen -materiaali tarjoaa esittelyn robotiikan ja automaation käsitteistöön, esittelee arjen ja teollisuuden robotiikka nyt ja tulevaisuudessa, sekä ohjaa robotiikan opettamiseen eri koulutusasteilla.

Johdatus tekoälyyn on yleistajuinen kokonaisuus joka tutustuttaa tekoälyyn monelta eri kantilta: mallintamisen, vuorovaikutuksen, koneoppimisen sekä eettisten kysymysten kautta.

Nämä oppimateriaalit on julkaistu avoimella Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä, mikä mahdollistaa materiaalien vapaan käytön mikäli lähde nimetään ja mahdolliset muutokset merkitään. Kaikki materiaali tarjotaan suomen kielen lisäksi ruotsiksi ja englanniksi.

Ilolla kutsumme nyt kaikki asiakkaamme, opettajat, vanhemmat sekä yhteistyökumppanimme hyödyntämään näitä materiaaleja omaan oppimiseen sekä opetukseen!

Suomen Koodikoulu tarjoaa opetussuunnitelman mukaisia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia ohjelmoinnin ja robotiikan opetukseen. Digimateriaalin ja verkkokoulutuksien avulla opetuksen järjestäjät ympäri maailmaa voivat varmistaa laadukkaan ohjelmoinnin opetuksen, suomalaisen pedagogisen osaamisen hyödyntämisen sekä opettajiensa tietotaitojen kehittymisen.

Lisätietoja:
Kaisu Pallaskallio, toimitusjohtaja
Suomen Koodikoulu
puh. 044 355 7355
kaisu@codeschoolfinland.fi

(artikkelikuva lainattu aoe.fi)