Robotiikkaa yläkouluun -koulutus alkaa syyskuussa 2019

Vuonna 2019 yhdessä Suomen Rehtorit ry:n kanssa tuotetussa kyselyssä Suomen Koodikoulu selvitti, millaisissa kantimissa ohjelmointi- ja robotiikkaopetus ovat suomalaisissa kouluissa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kouluissa kaivattiin erityisesti täydennyskoulutusta sekä näiden aihealueiden että niihin liittyvän pedagogiikan suhteen. Tänä syksynä 2019 Suomen Koodikoulu järjestääkin 2019 Opetushallituksen rahoittamana maksuttoman täydennyskoulutuksen opettajille robotiikan sisällöistä. Vielä ehdit ilmoittautua mukaan!

Löytyykö koulustasi robotiikkavälineistöjä, mutta ei vielä tarpeeksi pedagogista osaamista näiden välineiden mielekkääseen opetuskäyttöön? Kuinka kytketään opetussuunnitelman mukaiset robotiikkasisällöt osaksi muita ainesisältöjä? Kuinka tekoäly liittyy robotiikkaan ja kuinka tätä voisi käsitellä luontevasti osana muuta opetusta? Mikäli nämä kysymykset pohdituttavat, tämä koulutuskokonaisuus on juuri sinua ja kouluasi varten! Robotiikkaa yläkouluun -täydennyskoulutus koostuu kolmesta eri kurssista, ja yhdessä ne muodostavat viiden opintopisteen kokonaisuuden. Kaikki kolme kurssia suoritetaan verkkoluennoille osallistumalla sekä itsenäisiä tehtäviä suorittaen.

Johdatus ohjelmointiin 10.9. – 13.10. (2 op)

Robotit eivät (ainakaan vielä!) ohjelmoi itseään, vaan tarvitsevat taustalleen koodarin. Tässä koulutusosiossa otetaan haltuun ohjelmoinnin perussisällöt ja -käsitteet. Lähtötaso-oletuksia ei ole, joten kurssi tarjoaa tilaisuuden tutustua ohjelmointiin myös aloittelijoille! Ohjelmoinnillinen ajattelu muodostaa pohjan robotiikkasisältöjen opetukselle.

Verkkoseminaarien aikataulu:
10.9. aloitusseminaari
17.9. ohjelmointi opetussuunnitelmassa
24.9. johdatus ohjelmointikieliin
1.10. ohjelmoinnin pedagogiikka ja arviointi

Johdatus robotiikkaan 14.10. – 17.11. (2 op)

Millaisia robotiikan sisältöjä perusopetuksen opetussuunnitelma sisältää? Koulutussisällössä paneudutaan robotiikan teoriaan ja käytäntöön. Kuinka esimerkiksi automaatio liittyy robotiikkaan? Kuinka hyödyntää koulun robotiikan laitteistoja pedagogisesti hyödyllisellä tavalla? Kurssi antaa opettajalle eväitä niin robotiikkasisältöjen hallintaan kuin opetukseenkin.

Verkkoseminaarien aikataulu:

16.10. kurssiesittely ja yleiskatsaus robotiikkaan
23.10. robotiikka eri koulutusasteilla
30.10. ohjelmointiharjoituksia
6.11. robotiikkatoteutuksia
7.11. Lego EV3 -koulutus (vapaaehtoinen)
14.11. Micro:bit -koulutus (vapaaehtoinen)

Robotiikka ja tekoäly 18.11. – 15.12. (1 op)

Kuinka tekoäly tulee muuttamaan robotiikkaa ja sen myötä arkeamme? Millaisia eettisiä kysymyksiä tekoälyyn liittyy? Kurssi syventää robotiikan sisältöjä tekoälyn näkökulmasta ja paneutuu esimerkiksi algoritmiseen ajatteluun. Lisäksi kurssi tarjoaa monipuolisen kattauksen materiaalia tekoälyyn liittyvän opetuksen tueksi.

Verkkoseminaarien aikataulu:
20.11. kurssiesittely ja yleiskatsaus tekoälyyn
11.12. koulutuksen yhteenveto

Koulutukset eivät vaadi pohjatietoja ohjelmoinnista – ja toisaalta jo ohjelmoinnin perusteiden hallitseville tarjotaan mielekästä työskenneltävää. Hankkeen pääpaino on yläkoulun opetussuunnitelman mukaisissa sisällöissä, mutta koulutus soveltuu hyvin myös aiheesta kiinnostuneille alakoulun opettajille. Maksuton koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan hankkeen nettisivuilla!