Peruskoulun opettajien sertifikaatit

Suomen Koodikoulun peruskoulun opettajien sertifiointijärjestelmän tavoitteena on edistää oppilaiden ohjelmointiosaamista varmistamalla, että opettajat ovat ammattitaitoisia ja tehokkaita ohjelmoinnin opetuksessa.

Hankkimalla sertifikaatin voit varmistua osaamisestasi ja voit myös todistaa osaavasi opettaa ohjelmointia esimerkiksi työpaikkaa hakiessa.

Sertifikaattitasot

Taso 1
Sertifikaatti osoittaa, että opettaja tuntee opetussuunnitelman vaatimukset ohjelmoinnin opettamiselle ja osaa opettaa niiden mukaisesti ohjelmointia oppilailleen omalla luokka-asteellaan.

Taso 2
Sertifikaatti osoittaa, että opettaja tuntee opetussuunnitelman vaatimukset ohjelmoinnin opettamiselle ja osaa opettaa niiden mukaisesti kaikilla ala- tai yläkoulun luokka-asteilla.

Taso 3
Sertifikaatti osoittaa, että opettaja tuntee opetussuunnitelman vaatimukset ohjelmoinnin opettamiselle kaikilla luokka-asteille 1-8 (jatkossa 1-9) ja osaa tehokkaasti opettaa ohjelmointia oppilaiden lisäksi myös muille opettajille.

Miten sertifikaatit suoritetaan?

Tasoja ei tarvitse suorittaa järjestyksessä.

Taso 1
1. Etukäteistehtävien tekeminen
2. Aktiivinen osallistuminen Classroom Direct-päivään
3. Teoriakoe oman luokka-asteen ohjelmointitehtävistä

Taso 2
1. Etukäteistehtävien tekeminen
2. Aktiivinen osallistuminen Classroom Direct- tai koulutuspäivään
3. Teoriakoe joko ala-tai yläkoulun ohjelmointitehtävistä

Taso 3
1. Osallistuminen Suomen Koodikoulun koulutukseen
2. Näyttökokeena oman Classroom Direct-päivän pitäminen valitsemalleen luokka-asteelle
3. Teoriakoe sisältäen ohjelmointitehtäviä luokka-asteilta  1-8.

Ilmoittaudu tästä suorittamaan sertifikaattia.

Lisätietoja antaa Sirkku Tahvanainen: sirkku@codeschoolfinland.fi tai 040 7196856.