Opetusfilosofiamme

Suomen Koodikoulun kerhoissa ja koulutuksessa pyritään vastaamaan mahdollisimman hyvin osallistujan tarpeisiin. Tavoitteenamme on saattaa oppilas itsenäiseen, kokeilevaan työskentelyyn. Tähän tavoitteeseen päästään ikäkaudelle sopivilla, motivoivilla projekteilla ja harjoituksilla, jotka tukevat algoritmista ajattelua sekä laitteiden ja ohjelmointiympäristöjen käyttöä.

Opetuksessa ja opettajan materiaaleissa yhdistyvät mielekkäällä tavalla opettajajohtoinen, oppilaslähtöinen ja kokeileva työskentely. Peruskouluille tarjolla oleva materiaalimme perustuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.

Korkeatasoiset opetusmateriaalit ovat lähellä sydäntämme

Oppimisen kirjastomme on saanut Kokoa standard- sertifioinnin. Olemme tästä erittäin iloisia ja ylpeitä ja teemme jatkossakin kaikkemme, että työmme laatu on parhaalla mahdollisella tasolla. Kokoan raportissa todettiin materiaalin olevan korkeatasoista ja tukevan ja edistävän oppimista erittäin hyvin. Erityisesti seuraavat seikat nostettiin esiin:

1. Suomen Koodikoululla on kattava opetusmateriaali ohjelmoinnin oppimiseen ja opetukseen. Oppimisen kirjaston avulla oppilaat saavat hyvän perustan ohjelmointiin ja materiaalit innostavat oppilaita tutustumaan ohjelmointiin syvemmin.

2. Monialaiset jaksot ovat mielenkiintoisia ja projekteja voidaan tarkastella useista näkökulmista.
Oppimisprojekteissa yhdistetään innovatiivisesti eri aiheita mm. taiteesta yhteiskuntaoppiin ja kemiaan.

3. Materiaalit tukevat oppilaiden aktivoitumista ja tarjoavat avoimia projekteja, jotka kehittävät luovaa ajattelua.