Onneksi Suomen tulevaisuus on taattu!

Suomen yritysjohtajat esittivät (HS Mielipide 18.10.2018), että kasvavan koodaripulan paikkaaminen ja uniikin osaamisen luominen on elinehto globaalissa kilpailussa. Koodausosaamisella luodaan menestystuotteiden lisäksi myös tulevaisuuden työpaikat, joissa vaaditaan teknisen taidon rinnalle luovaa ja yhteiskunnallista ajattelua.

Peruskoulun tehtävä on antaa oppilaille elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Ohjelmoinnin opiskelu kehittää analyyttistä ajattelua, ongelmanratkaisukykyä ja valmiuksia, joista on hyötyä riippumatta ammatista.

Onneksi Suomen tulevaisuus on taattu. Olemme jo valmistautuneet haasteeseen, sillä perusopetussuunnitelmassamme on ohjelmointi integroituna muihin oppiaineisiin. Lähestymistapa on hyvä: ohjelmointi on työkalu, jonka avulla saadaan tehtyä asioita. Kyse on ennen kaikkea ohjelmoinnillisen ajattelun oppimisesta – tavoitteena ei ole kasvattaa koodareita, vaan oppia soveltamaan käytäntöön.

Valitettavasti ohjelmoinnin opetus ei kuitenkaan näytä toteutuvan tasapuolisesti kouluissa. Erään tutkimuksen mukaan noin vasta noin viidennes opettajista on uskaltautunut kokeilemaan (huomio: kokeilemaan!) ohjelmointia oppilaidensa kanssa. Tästä on vielä pitkä matka johdonmukaiseen ja laaja-alaiseen opiskeluun, mihin opetussuunnitelma tähtää ja minkä tarpeellisuutta yritysjohtajat peräänkuuluttavat.

Opetussuunnitelma määrittää korkean tason oppimistavoitteet ja arviointikriteerit, mutta ei käytännön toteutusta. Miten ohjelmointia pitäisi eri luokka-asteilla opiskella? Uuden osaamisen lisäksi opettaja tarvitsee myös uskallusta hyödyntää uusia välineitä, joiden käytössä oppilaat voivat olla paljon taitavampia. Miten näiden valintaa ja käyttöönottoa tuetaan? Jatkuvassa kiireessä painiva opettaja on onnekas, jos kunnallinen digitutortoiminta auttaa tai hän saa täydennyskoulutusta.

Voimmeko virittää yhteisen tahtotilan julkisille ja yksityisille toimijoille, jotta saamme opetussuunnitelman tavoitteet käytäntöön? Varmistakaamme, että se mikä on suunniteltu hyvin saadaan myös toteutettua hyvin. Näin luomme edellytykset yhä useammalle nuorelle valita sellainen koulutus ja ammatti, jolla parhaiten turvaamme Suomen tulevaisuuden menestyksen.

Kaisu Pallaskallio