Koodausta OPSin mukaisesti

Valmiiden OPSin mukaisten tuntisuunnitelmien ja tehtävien avulla ohjelmoinnin opetus on helppo järjestää tavoitteiden mukaiseksi kouluilla. Koulutamme opettajat verkossa ja lähiopetuksena.

Tarjoamme kouluille opetusmateriaaleja ja koulutusta ohjelmoinnin opettamiseen. Olemme julkaisseet valmiita ilmiöpohjaiseen opetukseen soveltuvia moduuleja ja koonneet ne digitaaliseen Oppimisen kirjastoon. Kirjastosta löytyy kullekin luokka-asteelle opetussuunnitelman mukaiset harjoitukset, ratkaisut ja opettajan ohjeet.  Käyttämämme opetusmateriaali on yhteiskehitetty koulujen kanssa ja Opetushallitus on todennut sen vastaavan opetussuunnitelman perusteiden tavoitteisiin. Voit lukea Oppimisen kirjastosta lisää täältä.

Oppimateriaaleihin pääset käsiksi ostamalla lisenssin Oppimisen kirjastoon. Opettajan henkilökohtainen lisenssi kaikkiin materiaaleihin maksaa 99eur / lukuvuosi. Lisenssin voit hankkia verkkokaupastamme.

Opetusmateriaaleja voi hyödyntää sellaisenaan tai ottaa käyttöön koulutuksiemme avulla. Yleiset, kaikille avoimet verkkokoulutukset ovat tehokas tapa päästä liikkeelle ja kerromme niistä lisää täällä. Verkkokoulutukset voit varata verkkokaupastamme.

Jos olet tutoropettaja tai opetustoimen kehittäjä, kerromme mielellämme lisää ryhmälisensseistä Oppimisen kirjastoon sekä tilauksena toteutettavista koulutusohjelmistamme. Tavoitteena on tyypillisesti kouluttaa tutoropettajien ryhmä jonkin tietyn Oppimisen kirjaston kokonaisuuteen – esimerkiksi ala-asteen peliohjelmointiprojektiin tai robottien vartioimaan pakohuoneeseen. Tutoropettajat sitten levittävät osaamisen kunnassa eri kouluille valmiin konseptin ja materiaalin avulla. Tilauksena toteuttava koulutus sopii hyvin esimerkiksi yhden koulun kiinnostuneiden opettajien tai  kuntayhteistyön kautta usemman kunnan tutoropettajien koulutukseksi.

Opettajalla on myös mahdollisuus suorittaa oppimastaan sertifikaatti ja jälleenkouluttaa kollegoitaan. Tämä mahdollistaa kunnille ja kouluille kustannustehokkaan tavan saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ohjelmoinnin opetuksessa. Sertifikaateista voit lukea lisää täältä.