Programmering i svenska - hösten 2019

Hurra! Gratis fortbildningar i kodning börjar på svenska!

Välkommen på våra fortbildningar i programmering och robotik! Fortbildningarna är avigftsfria.

Vi erbjuder svenskspråkiga fortbildningar i programmering och robotik för lärare, som undervisar i årskurs 1–9. De som deltar får också tillgång till svenskspråkiga digitala läromedel av hög kvalitet i kodning.  Projektet stöds av Svenska Kulturfonden och är därmed avgiftsfritt för de som deltar.
Vi bekantar oss med med programmeringsmiljöer, pedagogik som används i undervisning av programmering samt sådana lärområden som lämpar sig för undervisning i grundskolan. Deltagandet kräver inte förkunskaper i programmering eller robotik, men fortbildningen är också lämplig för lärare som redan känner till grafiska programmeringsmiljöer. De som deltar får lektionsplaner, PowerPoint-presentation, information och tips, som de har nytta av när de undervisar elever. Våra material innehåller mycket bilder, vilket gör materlen åskådliga. Med hjälp av våra material är det lätt att ordna undervisning i programmering på skolor enligt målen i läroplanen.

FORTBILDNINGEN BESTÅR AV TRE DELAR

1.
Intro till våra fortbildningar har redan anordnats. Det spelades in, så efter att du har anmält dig får du en länk till videoklippet. Videoklippet är 30 min långt.
På introt ges all den information som du behöver veta inför det första fortbildningstillfället.

2.
Forbildningstillfälle 1 ordnas som självstudier med hjälp av på förhand inspelade videon. Du kan se videorna när du vill. Gör det dock före du deltar i det andra fortbildningstillfället. Videorna finns i vår materialbank. Inloggningsuppgifter skickas till din e-post senast två veckor före fotbildningstillfälle 2.

3.
Fortbildningstillfälle 2 ordnas både som närstudier och via nätet. Du väljer vilketdera sätt att delta passar dig bättre.

Fortbildningstillfälle 2 som närstudier

Fredagen 22.11.2019, kl. 10-17
Kyrkoby skola, Stora Byvägen 3, 04130 Sibbo
Du behöver ha med en egen dator

Fortbildningstillfälle 2 via nätet
Om du väljer att delta helt och hållet via nätet, deltar du både i Spelprogrammering i Scratch och i Robotik och programmering i MakeCode. Webbadress och lösenord till webinaren skickas till dig minst två vardagar före webinaren.

Du deltar i delen Programmering i Scratch antingen:

    • Fredagen 1.11.2019 kl. 13-16 (live webinar)  eller
    • Torsdagen 21.11.2019 kl. 13-16 (live webinar)

Du deltar i delen Robotik och programmering i MakeCode antingen:

    • Måndagen 28.10.2019 kl. 13-16 (live webinar) eller
    • Fredagen 29.11.2019 kl. 13-16 (live webinar)

Om du har frågor når du oss på adressen info@codeschoolfinland.fi.

Anmälningsblankett