Programmering i svenska - hösten 2019

Hurraa! Svenskspråkig kodningsträning börjar!

Välkommen på vår fortbildning i programmering och robotik!

Från och med hösten 2019 erbjuder vi svenskspråkiga digitala läromedel av hög kvalitet i kodning. Vi erbjuder också svenskspråkig utbildning i programmering och robotik för lärare, som undervisar i årskurs 1–9. Projektet stöds av Svenska Kulturfonden och är därmed avgiftsfritt för de som deltar.
Vi bekantar oss med med programmeringsmiljöer, pedagogik som används i undervisning av programmering samt sådana lärområden som lämpar sig för undervisning i grundskolan. Deltagandet kräver inte förkunskaper i programmering eller robotik. Utbildningen är dock också lämplig för lärare som redan känner till grafiska programmeringsmiljöer. De som deltar får lektionsplaner och uppgifter, som de kan använda. Dessa gör det lätt att ordna undervisning i programmering på skolor enligt målen i läroplanen.

FORTBILDNINGEN BESTÅR AV TRE DELAR

1.
Intro till våra fortbildningar har redan anordnats. Det spelades in, så efter att du har anmält dig får du en länk till videoklippet. Videoklippet är 30 min långt.
På introt ges all den information som du behöver veta inför det första fortbildningstillfället.

2.
Dag 1 ordnas som självstudier med hjälp av på förhand inspelade videon. Du kan se videorna när du vill. Gör det dock före du deltar i det andra fortbildningstillfället. Videorna finns i vår materialbank. Inloggningsuppgifter skickas till din e-post i ett senare skede.

3.
Dag 2 ordnas både via nätet som livesända webinarer och i en skola(eller på annat lämpligt ställe), och du får välja vilketdera sätt att delta passar dig bättre. Om du genomför 2:a dagen via nätet, ska du delta både i övningarna som tillhör Scratch och i övningarna som tillhör micro:bit.

Dag 2 som närutbildning

Åbo, fredagen 13.9.2019, kl. 9-16
Spark Up, Tykistökatu 4, 20520 Turku
Kom ihåg att ta med en egen dator till den här utbildningen

Vasa, onsdagen 25.9.2019, kl. 9-16
Vaasa-opisto, Raastuvankatu 31, 65100 Vaasa

Vanda, måndagen 14.10.2019, kl. 9-16
Dickursby skola, Idrottsvägen 4, 01370 Vanda
Kom ihåg att ta med en egen dator till den här utbildningen

Sibbo, fredagen 22.11.2019, kl. 10-17
Kyrkoby skolan, Stora Byvägen 3, 04130 Sibbo
Kom ihåg att ta med en egen dator till den här utbildningen

Karleby, tisdagen 26.11.2019, kl. 9-16
Lucina Hagmanin koulu, Marttilankatu 1 68300 Kälviä
Kom ihåg att ta med en egen dator till den här utbildningen

Dag 2 via nätet
Vi rekommenderar att du ska delta både i övningarna som tillhör Scratch och i övningarna som tillhör micro:bit. Inloggningsuppgifter skickas till din e-post i ett senare skede.

Måndagen 21.10.2019 kl. 13-16: live webinar, övningar i Scratch
eller
fredagen 1.11.2019 kl. 13-16: live webinar, övningar i Scratch
och
måndagen 28.10.2019 kl. 13-16: live webinar, övningar i micro:bit
eller
fredagen 29.11.2019 kl. 13-16: live webinar, övningar i micro:bit

Om du har frågor når du oss på adressen info@codeschoolfinland.fi.

Anmälningsblankett