Fortbildning i programmering

Hurraa! Svenskspråkig kodningsträning börjar!

4.4.2019

Glada nyheter! Från och med hösten 2019 erbjuder vi svenskspråkiga digitala läromedel av hög kvalitet i kodning. Vi erbjuder också svenskspråkig skolning i programmering och robotik för lärare, som undervisar i årskurs 1–9. Projektet stöds av Svenska Kulturfonden och är därmed avgiftsfritt för de som deltar.

Till skolningarna ingår att bekanta sig med programmeringsmiljöer, pedagogik som används i undervisning av programmering samt att studera sådana lärområden som lämpar sig för grundskoleundervisningen. Deltagandet kräver inte förkunskaper i programmering eller robotik. Skolningen är också lämplig för lärare som redan känner till grafiska programmeringsmiljöer. Via våra skolningar får deltagarna lektionsplaner och uppgifter, som de kan använda. Dessa gör det lätt att ordna undervisning i programmering på skolor enligt målen i läroplanen.

Vi skolar lärare på nätet och som närundervisning. Skolningarna tar 0,5–4 arbetsdagar, beroende på de mål som deltagaren har ställt. Datum, klockslag och orter för närundervisningen finns på anmälningsblanketten. Skolningarna samt lektionsplaner och övrigt material som delas ut är avgiftsfria för deltagarna.

Anmälningsblankett

Suomen Koodikoulu erbjuder sådana digitala lärområden, i programmering och robotik, som är i enlighet med läroplanen. Med hjälp av digimaterialet och de nätbaserade skolningarna kan utbildningsanordnare runt om i världen försäkra sig om att undervisningen i programmering är av hög kvalitet, att finländsk pedagogisk kunskap utnyttjas samt att lärarnas sakkunskap utvecklas.

Svenska Kulturfondens uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Läs mera https://www.kulturfonden.fi.

Mer information:
Kaisu Pallaskallio
Suomen Koodikoulu
tel. 044 355 7355
kaisu@codeschoolfinland.fi

>>>>>

Iloisia uutisia! Tarjoamme syksystä 2019 alkaen laadukkaita ruotsinkielisiä ohjelmoinnin digitaalisia oppimateriaaleja sekä peruskoulujen 1-9. luokkien opettajille ruotsinkielistä koulutusta ohjelmointiin ja robotiikkaan. Toteutamme hankkeen ensimmäisen vaiheen Svenska Kulturfondenin tukemana ja se on siten osallistujille maksuton.

Koulutukset tulevat sisältämään ohjelmointiympäristöihin tutustumista, ohjelmoinnin opetuksen pedagogiikkaa sekä perusopetukseen sopivien oppimiskokonaisuuksien opiskelua. Ennakkotaitoja ohjelmoinnista tai robotiikasta ei vaadita. Osallistuminen sopii myös opettajille, jotka jo tuntevat graafisia ohjelmointiympäristöjä. Koulutuksiemme kautta saat käyttöösi tuntisuunnitelmat ja tehtävät, joiden avulla ohjelmoinnin opetus on helppo järjestää opetussuunnitelman tavoitteiden mukaiseksi kouluilla.

Koulutamme opettajat verkossa ja lähiopetuksena. Koulutuksiin kuluu osallistujan omasta tavoitteesta riippuen 0,5-4 työpäivää. Paikkakunnat ja ajankohdat löytyvät ilmoittautumislomakkeesta. Koulutukset ja niiden aikana jaettavat tuntisuunnitelmat sekä muut materiaalit ovat osallistujille maksuttomia.

Ilmoittaudu tästä

Suomen Koodikoulu tarjoaa opetussuunnitelman mukaisia digitaalisia oppimiskokonaisuuksia ohjelmoinnin ja robotiikan opetukseen. Digimateriaalin ja verkkokoulutuksien avulla opetuksen järjestäjät ympäri maailmaa voivat varmistaa laadukkaan ohjelmoinnin opetuksen, suomalaisen pedagogisen osaamisen hyödyntämisen sekä opettajiensa tietotaitojen kehittymisen.

Svenska Kulturfondens uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. Läs mera https://www.kulturfonden.fi.

Lisätietoja:
Kaisu Pallaskallio
Suomen Koodikoulu
puh. 044 355 7355
kaisu@codeschoolfinland.fi