Pythonia yläkouluun

Olemme lisänneet Oppimisen kirjastoomme yläkouluun sopivan oppimiskokonaisuuden, jonka myötä siirrytään graafisesta ohjelmoinnista tekstuaalisen ohjelmoinnin pariin.   Oppimiskokonaisuus soveltuu osaksi matematiikan opintoja sekä tieto- ja viestintäteknologia -aiheisten valinnaisten kurssien sisällöksi. Oppimiskokonaisuutta hyödyntävällä opettajalla ei tarvitse olla aiempaa…

Code School Finland / Suomen Koodikoulu Oy Googlen…

4.9.2019 Code School Finland on valittu Googlen koulutuskumppaniksi Suomessa. Google on avannut tänään kaikille avoimen ja ilmaisen Digital Garage -oppimistilan Helsingin keskustaan osoitteessa Kluuvikatu 5. Oppimiskeskuksessa toteutettavien koulutusten painopiste on digitaitojen opettamisessa työnhakijoille, opiskelijoille, yrittäjille…

Programmering i svenska - hösten 2019

Hurra! Gratis fortbildningar i kodning börjar på svenska!

Välkommen på våra fortbildningar i programmering och robotik! Fortbildningarna är avigftsfria. Vi erbjuder svenskspråkiga fortbildningar i programmering och robotik för lärare, som undervisar i årskurs 1–9. De som deltar får också tillgång till svenskspråkiga digitala…

Robotiikkaa yläkouluun -koulutus alkaa syyskuussa 2019

Vuonna 2019 yhdessä Suomen Rehtorit ry:n kanssa tuotetussa kyselyssä Suomen Koodikoulu selvitti, millaisissa kantimissa ohjelmointi- ja robotiikkaopetus ovat suomalaisissa kouluissa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kouluissa kaivattiin erityisesti täydennyskoulutusta sekä näiden aihealueiden että niihin liittyvän…

Ritsumeikan high school coding camp

Japanilaislukiolaisten robotiikkaleiri

Suomalaisen opetussuunnitelman mukainen koodaus ja robotiikka avaavat ovia koulutusvientiin - yhteistyö käynnistyy 40 japanilaisen lukiolaisen leirivierailulla Suomeen. Suomen maine koulutuksen edelläkävijämaana houkuttelee yhä enemmän vierailijoita. Monet ryhmät haluavat päästä tutustumaan ruohonjuuritasolla suomalaiseen koulujärjestelmään ja koulutuksen…

Robotiikkaa yläkouluun

Huippusuosittu Robotiikkaa yläkouluun -koulutus syksyllä 2019

Suomen Koodikoulu järjestää syksyllä 2019 Opetushallituksen rahoittamana maksuttoman täydennyskoulutuksen opettajille robotiikan sisällöistä. Tervetuloa mukaan huippusuosittuun Robotiikkaa yläkouluun -koulutukseen! Robotiikan sisällöt ovat osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa - löytyykö koulustasi robotiikan laitteistoja saati pedagogista osaamista näiden mielekkääseen opetuskäyttöön?…