Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Suomen Koodikoulun asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Koodikoulu Oy
Rantakatu 3
90100 OULU
Y-tunnus: 2838482
puh. +358 44 2411 024

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Outi Helin, sähköposti info@codeschoolfinland.fi

3. Rekisterin ja henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaat

 • asiakaspalveluun liittyvien yhteydenottojen mahdollistaminen
 • asiakassuhteen ylläpito
 • laskutus
 • tiedotus ja markkinointi
 • kurssi- ja tapahtumahallinnointi

Potentiaaliset yritysasiakkaat

 • verkkosivustomme kautta tulevat yhteydenottopyynnöt
 • tiedotus ja markkinointi
 • tapahtumahallinnointi

Huomaathan, että voit kieltää meitä lähettämästä sinulle markkinointiviestintää, mutta voimme silti lähettää tietoa koskien asiakkuuttasi. Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite)
 • lapsen ikä ja mahdollinen puhelinnumero (lapsille suunnatuille kursseille, leirille tai työpajoihin ilmoittautuessa)
 • tilaukset
 • asiakkaan mahdollisesti muut antamat tiedot>
 • yritysasiakkaista myös yritys/työnantaja ja titteli

5. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa. Merkitsemme tiedot rekisteriin sellaisina kuin saamme ne rekisteröidyltä itseltään ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Tietoja kuitenkin säilytetään järjestelmissämme korkeintaan 5 vuotta. Sähköpostimarkkinointilistaltamme pääset poistumaan pyytämällä poistoa osoitteesta info@codeschoolfinland.fi.

6. Oikeutesi

Sinulla on seuraavat oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen info@codeschoolfinland.fi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Suoramarkkinointikielto

Voit milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Emme koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramarkkinointia sinuun.

Poisto-oikeus

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely on tarpeetonta tehtäviemme kannalta, voit pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Pyyntösi käsitellään meillä mahdollisimman pikaisesti, jonka jälkeen joko poistamme tietosi tai ilmoitamme sinulle perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli olet eri mieltä ratkaisustamme on sinulla oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Sinulla on myös oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutelle , jos koet, että käsitellessämme henkilötietojasi rikomme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja asiakkaan asiakassuhteen aikana tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan suostumuksesta keräämällä.Tietoja voidaan saada myös asiakaskyselyihin annetuista vastauksista. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään yhteydenottolomakkeen kautta tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä myös julkisilta verkkosivuilta.

8. Tietojen luovutus

Emme luovuta tietojasi markkinointitarkoituksiin Suomen Koodikoulu Oy:n ulkopuolelle ja olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme Suomessa noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Milloin mahdollista, olemme valinneet tietojesi säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin palveluntarjoajistamme saattavat varmuuskopioida tietoja EU-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin.

Privacy Shield

Olemme varmistaneet, että EU-alueen ulkopuoliset palveluntarjoajamme ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojesi turvallinen käsittely on meille tärkeää ja tietosi säilytetään meillä luottamuksellisina. Tietojärjestelmämme ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekistereiden käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain sellaisille henkilöille, joiden tehtävien hoitoon käyttöoikeus liittyy. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Viimeksi päivitetty 10.8.2018