Opettajien koulutus ja sertifiointi

Kouluilla pohditaan parhaillaan

– Miten täytämme opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ohjelmoinnin opetukselle perusopetuksen kaikilla luokka-asteilla?
– Miten varmistamme opettajien taitotason tuomisen opetussuunnitelman edellyttämälle tasolle?
– Miten voisimme hyödyntää jo hankittuja laitteita ja käytyjä koulutuksia paremmin?
– Mitä tarjolla olevista erilaisista ohjelmointiympäristöistä ja robotiikkavälineistöistä meidän kannattaisi käyttää?
– Mitä teemme sitten kun Scratchin perusteet on opittu?


Olemme jo hankkineet opettajille ohjelmointikoulutusta mutta ohjelmointi tuntuu silti abstraktilta käsitteeltä. Miten varmistamme oppilaillemme mielekkään oppimisen osana muita oppitunteja?

Opettajien koulutus

Classroom Direct -koulutusmallissa kouluttajamme tuo ohjelmointiopetuksen suoraan luokkaan oppilaille ja opettajat pääsevät osallistumaan ohjelmoinnin opetukseen käytännössä. Päivän aikana käydään läpi luokka-asteen oppimiskokonaisuuden alkeet ja evästetään opettaja jatkamaan materiaalikirjaston avulla opetussuunnitelman vaatimukset täyttävää opetusta.

Classroom Direct on kustannustehokas malli, sillä osallistuvalle opettajalle ei vaadita sijaisjärjestelyä. Yksi koulutuspäivä yhdistettynä Oppimisen kirjaston materiaaleihin mahdollistaa koko luokka-asteen kattavan ohjelmoinnin opetuksen tavoitteiden varmistamisen.

Classroom Direct -koulutus havainnoillistaa ohjelmoinnin integroinnin eri oppiaineisiin ja ilmiöihin käytännössä. Teemapäivä on motivoinnin ja oppimistavoitteiden kannalta otollinen tapa oppia ohjelmointia.

Mistä on kyse?

Ohjelmoinnin oppimisen kirjasto on Suomen Koodikoulun ylläpitämä materiaalivaranto, jossa on perusopetussuunnitelman mukainen ohjelmoinnin opetussuunnitelma, tuntimateriaalit, harjoitukset ratkaisuineen, opettajan taustamateriaalit, integrointiohjeet ja eriyttäminen kullekin luokka-asteelle moduuleittain järjestettynä. Materiaali on pedagogien laatimaa ja yhteistyössä peruskoulujen kanssa kehitetty ja testattu. Opetushallitus on todennut materiaalin täyttävän peruskoulun ohjelmoinnin ja ohjelmoinnillisen ajattelun oppimistavoitteet.

Ohjelmoinnin oppimisen kirjaston materiaalien käyttö opetuksessa ei ole sidottu tiettyyn ohjelmointiympäristöön tai laitteisiin, joten koulut voivat käyttää jo olemassa olevia välineitään ja muita resursseja.

Oppimisen kirjasto voidaan viedä kouluihin riippumatta ohjelmoinnin opetuksen sen hetkisestä statuksesta. Moduulien ansiosta sisältö on räätälöitävissä kunkin koulun lähtötasolle sopivaksi. Kirjaston lisämoduulit tarjoavat sisältöä mm. kerhotoimintaan.


Valmiit ja testatut tuntisuunnitelmat ja -sisällöt ohjelmoinnin opetukseen eri luokka-asteille

Pedagoginen arvopohja

– Suunnittelussa on huomioitu oppimisen vapaus – kaikki voivat oppia ohjelmoimaan
– Materiaali tukee oppimiselle asetettuja tavoitteita
– Mahdollistaa OPS:in mukaisten tavoitteiden saavuttamisen ja mittaamisen kaikilla luokka-asteilla
– Moduuleita voidaan käyttää osana monialaista oppimiskokonaisuutta
– Oppijakeskeisyys saavutetaan ilmiöpohjaisen oppimisen kautta. Joka moduulista löytyy työkaluja ilmiöoppimisen tueksi
– Motivaatiota vahvistetaan kaikissa materiaaleissa tarinallisuuden avulla
– Materiaali korostaa ohjelmoinnillisen ajattelun kehitystä sekä tukee luovuuden ja itsetunnon kehitystä
– Merkitys koodauksen opiskeluun
– Uusi tapa toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista
– Robotiikkaa ja muuta teemoitettua sisältöä MOK-viikkoihin tai kerhotoimintaan

Hinnasto

Classroom Direct – koulutuspäivät 700 euroa / koulutuspäivä
Päivään osallistuu tyypillisesti 1-4 opettajaa ja luokallinen oppilaita
Päivän aikana voidaan käydä läpi yhden tai kahden luokka-asteen oppimiskokonaisuuden alkeet ja evästää opettajat jatkamaan kokonaisuuden opetusta kirjaston materiaalien avulla

Ohjelmoinnin oppimisen kirjasto

– Kirjaston materiaaleja voi hyödyntää myös itsenäisesti ilman koulutuksia, jos opettajilla on riittävä valmius ohjelmoinnin opettamiseen
– Peruskoulun oppimäärän kattava ohjelmoinnin opetuksen materiaali 3 euroa / oppilas / vuosi
– Jaetaan sähköisessä formaatissa

VESO-päivät

550 euroa, 4 t / päivä
1050 euroa, 8 t / päivä

Kouluttajien sertifiointi

Koulutamme ja sertifioimme tutoropettajanne kouluttamaan muita opettajia Ohjelmoinnin oppimisen kirjaston käyttöön. Hinta määräytyy kokonaisuuden mukaan. Kysy lisää!

Hintoihin lisätään alv 24% sekä matkakulut.

Pyydä yhteydenottoa tästä