Ohjelmoinnin oppimisen kirjasto

– Ohjelmoinnin ja robotiikan oppimiskokonaisuudet jokaiselle peruskoulun luokka-asteelle
– kokonaisuudet toteutetaan monialaisina projekteina ja ne vastaavat OPSin tavoitteisiin
– materiaali on koulukontekstissa testattua, pedagogien ja ohjelmoijen yhteistyössä kehittämää
– robotiikkaa ja muuta teemoitettua sisältöä MOK-viikkoihin tai kerhotoimintaan
– Oppimisen kirjaston materiaaleja voi hyödyntää myös itsenäisesti ilman koulutuksia, jos opettajilla on riittävä valmius ohjelmoinnin opettamiseen
– OPH on hyväksynyt materiaalin tukevan perusopetuksen tavoitteita

Oppimisen kirjaston rakenne ja sisältö suhteutettuna perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin

Hinta

Peruskoulun oppimäärän kattava ohjelmoinnin opetuksen materiaali sähköisessä
muodossa 3 euroa / oppilas / vuosi

Pyydä yhteydenottoa tästä