Ohjelmoinnin oppimisen kirjasto

–  Suomen Koodikoulun ylläpitämä materiaalipankki, mistä löytyy kullekin luokka-asteelle opetussuunnitelman mukaiset ohjelmoinnin harjoitukset, ratkaisut ja opettajan ohjeet
– opetusmateriaali on pedagogien laatimaa, yhteistyössä koulujen kanssa testattua ja Opetushallituksen hyväksymää
– ohjelmoinnin yhdistäminen ilmiöpohjaiseen oppimiseen tekee ohjelmointiharjoituksista merkityksellisiä ja tarjoaa uusia välineitä ilmiöpohjaiseen oppimiseen
– mahdollisuus Ohjelmoinnin oppimisen kirjaston käyttöön joko itsenäisesti tai koulutustemme avulla.

Rakenne

Perusmoduulit (A) täyttävät OPS:n mukaiset ohjelmoinnin opetukset tavoitteet kullakin luokka-asteella.
Erikoismoduulit (E) tarjoavat uusia teknologioita ja teemoja. Niitä voidaan käyttää kaikilla luokka-asteilla.

Esimerkkejä erikoismoduuleista:
– micro:bit ja IoT
– tekoäly
– 3D-tulostus.

Moduuleista voi muodostaa sisältöä myös esimerkiksi leireille ja koodauskerhoihin.

 

Pyydä yhteydenottoa tästä