Kouluille

Ohjelmointi on osa nykyistä opetussuunnitelmaa ja monissa kouluissa aihetta jo opiskellaankin. Avullamme koulut voivat varmistaa, että ohjelmoinnin opetus ja opettajien taitotaso on opetussuunnitelman mukainen ja digikehityksen eturintamassa jokaisella luokka-asteella.

Valtioneuvoston Digiajan peruskoulu 2017 -selvityksen mukaan ohjelmoinninopetuksen roolista perusopetuksessa liittyy vielä useita haasteita. Valtaosa peruskoulujen opettajista ei koe osaavansa käyttää graafista ohjelmointiympäristöä tai lausekielistä ohjelmointia opetuksessa ja vain viidennes opettajista on kokeillut ohjelmointia yhdessä oppilaidensa kanssa.

Koulujen digiresurssit ovat vaihtelevassa käytössä. Sekä opettajat että oppilaat ilmoittavat keskeisinä ja jokapäiväisinä oppimisresursseina oppikirjat, vihot ja monisteet. Digiresurssien käyttö on vielä monessa oppilaitoksessa verrattain vähäistä vaikka valtaosa opettajista kokee digiresurssien monipuolistavan ja tehostavan opetusta ja oppimiskokemuksia.

Tilanteen korjaamiseksi ja opetuksen laadun takaamiseksi opettajat toivovat täydennyskoulutusta erityisesti ohjelmointiin liittyviin taitoihin.

Suomen Koodikoulun avulla koulut voivat varmistaa, että ohjelmoinnin opetus ja opettajien taitotaso on opetussuunnitelman mukainen ja digikehityksen eturintamassa. Samalla koulut voivat tuoda tarkoituksenmukaisuutta ohjelmoinnin opiskeluun ja hyödyntää uutta tapaa toteuttaa ilmiöoppimista.  Avullamme on mahdollista täydennyskouluttaa opettajien ohjelmoinnin opettamiseen erittäin kustannustehokkaasti uudella tavalla omassa luokkahuoneessa. Koulutusohjelmamme lisäsisältöä on myös mahdollista hyödyntää kerhotoiminnassa.

Tuomme merkityksellisyyden ohjelmoinnin opiskeluun ilmiöoppimisen avulla. Sovellamme ohjelmointia ja tutkimme ilmiöitä käytännön kautta.

Kerromme mielellämme lisää!

jani@codeschoolfinland.fi tai kaisu@codeschoolfinland.fi