Kouluille


Tulevaisuus mietityttää ihmistä aina ja varsinkin nyt nopean teknologisen kehityksen aikana. Mitä ikinä tulevaisuudessa tapahtuukaan niin yksi asia on varmaa; tarvitsemme yhä enemmän käsitteellisen ajattelun taitoja ja kykyä soveltaa tietoa.

Koodaaminen auttaa kehittämään näitä tulevaisuuden ajattelutaitoja. Lisäksi sen avulla voi ymmärtää ja hallita digitaalista maailmaa ja vaikuttaa omaan ympäristöönsä, ilmaista itseään ja tunteitaan, sekä innovoida ja luoda uutta.

Koodaamisen merkitys on huomioitu koulutusohjelmia suunniteltaessa. Koodaaminen tai ohjelmoinnillinen ajattelu on osa  peruskoulujen opetusohjelmaa jo 15 EU-maassa. Suomessa ohjelmointi on tullut mukaan opetusohjelmaan vuoden 2016 opetussuunnitelmassa.

Opettajilla on kuitenkin ollut hankaluuksia uuden opetussuunnitelman toteuttamisessa. Opettajien ohjelmointiosaaminen on tutkimusten mukaan varsin heikkoa ja vain viidennes opettajista on kokeillut ohjelmointiharjoituksia oppilaidensa kanssa. Opettajat eivät myöskään käytä digitaalisia opetusmateriaaleja, vaikka suurin osa ajattelee niiden rikastuttavan ja auttavan opettamisessa. (Digiajan peruskoulu 2017 – Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 72/2017, marraskuu 2017)

Tarjoamme ratkaisun näihin ongelmiin. Ota yhteyttä tai jätä alla olevalla lomakkeella yhteystietosi.

Jani Vallirinne
puh. 045 124 8795
jani@codeschoolfinland.fi

Kaisu Pallaskallio
puh. 044 355 7355
kaisu@codeschoolfinland.fi

 

Pyydä yhteydenottoa tästä